Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem
Nikola Jandí­k Pondělí 07 únor 2022 - 10:05 

Dotace obdržené v roce 2021 od Ministerstva vnitra ČR

Město Bělá pod Bezdězem získalo na základě podaných žádostí od Ministerstva vnitra ČR neinvestiční dotaci na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců – pobytového střediska Jezová. Celková obdržená výše dotace za IV. čtvrtletí roku 2020, I., II. a III. čtvrtletí roku 2021 činila 100.010,- Kč. Prostředky byly přijaty do rozpočtu města pod účelovým znakem 14031 a 14137. Neinvestiční dotace byla využita na částečné pokrytí nákladů opravy schodiště pod Výsluním, které vede k autobusové zastávce.
  Připravit pro tisk
Nikola Jandí­k Pátek 14 leden 2022 - 11:57 

Pořízení užitkového a osobního elektromobilů pro Město Bělá pod Bezdězem

Pořízení užitkového a osobního elektromobilů pro Město Bělá pod Bezdězem

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

Město Bělá pod Bezdězem intenzivně vnímá nárůst dopravy a její negativní dopady na zdraví obyvatel a životního prostředí. Doprava je jedním z největších znečišťovatelů ovzduší, proto se město Bělá pod Bezdězem rozhodlo aktivně zapojit do podpory alternativních zdrojů dopravy pořízením dvou elektromobilů. Předmětem podpory je nákup užitkového vozidla kategorie N1 od 2,5 do 3,5 t pořízený pro správu a údržbu města a nákup osobního vozidla kategorie M1 pořízený na dopravu zaměstnanců MěÚ Bělá pod Bezdězem.

Výše dotace na pořízení elektromobilů: 722.000,00 Kč
  Připravit pro tisk
Nikola Jandí­k Pondělí 18 leden 2021 - 17:18 

Dotace obdržené v roce 2020 od Ministerstva vnitra ČR

Město Bělá pod Bezdězem získalo na základě podaných žádostí od Ministerstva vnitra ČR neinvestiční dotaci na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců – pobytového střediska Jezová. Celková obdržená výše dotace za IV. čtvrtletí roku 2019, I., II. a III. čtvrtletí roku 2020 činila 174.810,- Kč. Prostředky byly přijaty do rozpočtu města pod ÚZ 14031 a ÚZ 14137. Neinvestiční dotace byla využita na opravu chodníku a prostranství před Sokolovnou.
  Připravit pro tisk
Přejít na stranu       >>  
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r