Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Financování projektu


Naprostou nezbytností pro realizaci projektu je schopnost ho vůbec finančně pokrýt. Pouze z vlastních prostředků města není možné projekt zafinancovat. Je tedy nezbytné, získat na realizaci projektu dotaci. ROP SČ je určen pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a je konkrétně zaměřen na Střední Čechy, které jsou územně shodné se Středočeským krajem. Program se soustředí na podporu rozvoje regionu ve třech základních oblastech: v dopravě, cestovním ruchu a integrovaném rozvoji území. Finanční zdroje na ROP NUTS 2 SČ pocházejí ze strukturálních fondů, které jsou osvědčeným nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, jejímž cílem je snížit rozdíly v ekonomické a sociální úrovni vyspělosti jednotlivých regionů členských států EU.

Finanční plán je nastaven v poměru 80% dotace a 20% vlastní podíl. Dotace ve výši 80% z ROP SČ je hrazena podílem 72,5% z EU a 7,5% ze státního rozpočtu.

Celkové finanční náklady byly původně vyčísleny na 30 912 258,- Kč, přičemž 24 729 806,- Kč z celkové částky, mělo být uhrazeno z finančních prostředků ROP SČ a zbývajících 6 182 451,- Kč by uhradilo město.

Po vysoutěžení realizátora projektu došlo ke snížení předpokládaných nákladů a směrodatné náklady díla jsou následující:
Celkové uznatelné náklady projektu: 23 617 675,36 Kč
Dotace: 18 894 140,28 Kč
Podíl města: 4 723 535,08 KčOdkaz
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r