Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Časový rámec projektu


Na počátku roku 2010 byla zpracována projektová dokumentace pro území a stavební řízení, která spolu s dalšími povinnými přílohami, sloužila k podání žádosti o dotaci. Tuto žádost jsme podali v červnu letošního roku a 9.září nám byla dotace přiznána. V současné době proběhlo výběrový řízení na hlavní předmět projektu. Fyzické realizace regenerace náměstí bude probíhat od března do prosince 2011.

Harmonogram projektu

Název aktivity:     Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
Začátek aktivity:  01.12.2008
Konec aktivity:     01.05.2010

Název aktivity:     Vypracování žádosti o dotaci a kompletace povinných příloh projektu
Začátek aktivity:  01.05.2010
Konec aktivity:     15.06.2010

Název aktivity:     Odevzdání žádosti o dotaci
Začátek aktivity:  15.06.2010
Konec aktivity:     15.06.2010

Název aktivity:     Výběrové řízení na zpracovatele zadávacího řízení na dodavatele stavby
Začátek aktivity:  15.09.2010
Konec aktivity:     15.10.2010

Název aktivity:     Výběrové řízení na technický dozor investora
Začátek aktivity:  15.10.2010
Konec aktivity:     30.11.2010

Název aktivity:     Výběrové řízení na kordinátora BOZP
Začátek aktivity:  15.10.2010
Konec aktivity:     30.11.2010

Název aktivity:    Realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby, podpis smlouvy a předání staveniště
Začátek aktivity: 15.11.2010
Konec aktivity:    28.02.2011

Název aktivity:     Fyzická realizace projektu - regenerace Masarykova náměstí
Začátek aktivity:  01.03.2011
Konec aktivity:     31.12.2011

Název aktivity:     Příprava 1. žádosti o platbu
Začátek aktivity:  01.07.2011
Konec aktivity:     31.07.2011

Název aktivity:     Příprava 2. žádosti o platbu
Začátek aktivity:  01.10.2011
Konec aktivity:     31.10.2011

Název aktivity:     Příprava závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu
Začátek aktivity:  01.01.2012
Konec aktivity:     29.02.2012


Odkaz
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r