Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Financování I. etapy projektu Regenerace části městského centra Bělá pod Bezdězem

Hlavní způsobilé výdaje:

32 648 561,- Kč vč. DPH (náklady stavby dle aktuálního rozpočtu)


Ostatní způsobilé výdaje:

321 300,- Kč vč. DPH (technický dozor, dozor BOZP, náklady na zadání veřejné zakázky)


Celkové způsobilé výdaje projektu:

32 969 771,- Kč


Získaná dotace:

92,5 % z celkových uznatelných nákladů
maximální možná výše dle žádosti 36 199 977,- Kč
maximální možná výše dle aktuálního rozpočtu 30 497 038,- Kč

Získaná dotace bude městu proplácena zpětně v průběhu realizace projektu za již provedené práce na základě žádostí o platbu dle finančního plánu projektu. Finanční plán má pět finančních fázích, po skončení každé z nich město požádá o proplacení části dotace. Město musí tudíž projekt předfinancovat.


Poskytovatel dotace:

ROP Střední Čechy
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy


Zdroj dotace:

Evropský fond regionálního rozvoje - 85 %
Státní rozpočet ČR - 7,5 %


Podíl investora:

Zbylých 7,5 % financuje Město Bělá pod Bezdězem. Zároveň muselo město projekt předfinancovat částkou odpovídající 25 % celkových způsobilých výdajů projektu. K finančnímu podílu investora i předfinancování projektu a nebyly využity cizí zdroje financování, město použilo vlastní prostředky z rezervního fondu rozvoje města.
Odkaz
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r