Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Regenerace části městského centra Bělá pod Bezdězem – I. etapa

Počátkem měsíce ledna 2009 byly zahájeny práce na realizaci výše uvedeného projektu. Výstavba si vyžádá částečné dopravní omezení na náměstí, které však bude pro každou realizační fázi upraveno a označeno. V zájmu co nejplynulejšího provozu a bezpečnosti sledujte, prosím, dopravní značení. První fáze výstavby se týká komunikace podél autobusové zastávky a je plánována přibližně do konce března 2009, po tuto dobu bylo nezbytně nutné dočasně přemístit autobusové zastávky do západní části náměstí. Po dokončení této realizační fáze, tedy přibližně koncem března, se autobusové zastávky vrátí na svá místa.

Téměř souběžně s první fází výstavby bude probíhat i fáze druhá, která se týká úprav v parku. Nejdříve vzhledem k období vegetačního klidu došlo k odstranění některých dřevin. Plán odstraňované zeleně byl řádně projednán příslušnými úřady, souhlasné stanovisko vydala i Agentura na ochranu přírody a krajiny, kácení provádí odborná firma na základě pravomocného povolení. Nařízená náhradní výsadba bude provedena částečně v parku a částečně na jiných vhodných místech. Řadu stromů se město pokusí vhodně přesadit. Úprava parku je směrována do II. realizační fáze, jakmile to klimatické podmínky umožní, začne se park obnovovat do zelené podoby. Plocha parku se v žádném případě nezmenšuje, nedojde k jeho zadláždění ani budování parkovacích míst na úkor ploch parku. V parku dojde pouze k rozšíření cesty od budovy MÚ k altánu a k úpravě a rozšíření plochy kolem altánu.

Ve středu 14. ledna 2009 proběhlo informativní setkání určené široké veřejnosti, na kterém byli občané informováni zejména o následném postupu prací a omezeních na náměstí. Setkání využily přibližně dvě desítky občanů. Ostatní občané se v případě zájmu či dotazů mohou informovat na Městském úřadě. Město Bělá pod Bezdězem předem děkuje všem občanům, kterým stavba dočasně omezí pohyb po náměstí, za pochopení.

Pro lepší představu občanů o fontáně, která bude v parku umístěna jako nový prvek, zveřejňujeme zákres fontány.Časový harmonogram, zásady organizace výstavby

Fyzická realizace projektu je dále rozdělena do pěti realizačních fází, které jsou barevně vymezeny v zákresu E – Zásady organizace výstavby - viz soubor pod textem

Předání staveniště dodavateli: 18.12.2008

I.fáze
označena růžovou barvou
1.1.2009 – 31.3.2009
komunikace podél autobusové zastávky

II. fáze
označena bleděmodrou barvou
1.4.2009 – 30.6.2009
park a prostor před kostelem Povýšení sv. Kříže

III. fáze
označena světložlutou barvou
1.7.2009 – 30.9.2009
komunikace od hotelu Radnice k budově MÚ,
část komunikace vč. chodníku od MÚ k budově MKZ

IV. fáze
označena hnědou barvou
1.10.2009 – 31.12.2009
část komunikace od budovy MKZ ke kostelu včetně chodníků

V. fáze
označena oranžově
1.1.2010 – 31.3.2010
chodník od hotelu Radnice k budově MÚ, severozápadní vstup do parku

Předání díla městu: 31.3.2010Postup prací je navržen tak, aby byla alespoň částečně zajištěna dostupnost náměstí a nebyla nutná jeho plná uzavírka, není však neměnný. Jednotlivé fáze projektu se mohou a budou překrývat, zejména II. etapa parku bude zahájena dříve s ohledem na období vegetačního klidu zeleně. Vzhledem ke klimatickým podmínkám či technickým nebo provozním důvodům může být postup prací změněn. O změnách v průběhu realizace projektu budeme průběžně informovat.
Odkaz
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r