Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Revitalizace zámku


Projekt s názvem „Revitalizace areálu zámku v Bělé pod Bezdězem - archeologie v plenkách a zákaznické centrum“ se týká části jihozápadního křídla zámku. Jeho záměrem je rekonstrukce sklepních a přízemích prostor v pravé části křídla za účelem vytvoření zámeckých a muzejních expozic a zázemí pro návštěvníky (zákaznické centrum, wc, technologické zázemí).

Anotace projektu

Sklepní prostory budou věnovány expozici „Archeologie v plenkách“. Tato výstavní expozice bude tematicky zaměřena na počátky archeologie v Čechách na v polovině 19. století. Zvláštní zřetel bude věnován průkopníkům tohoto oboru, zvláště pateru Krolmusovi, který se narodil v nedaleké obci Březinka. Čtyři sklepy budou obsazeny expozicemi následně:

1. „Objevení“ božiště boha Raksy na Skalku paterem Krolmusem.
Scénicky pojatá expozice s postavou patera Krolmuse, hrou světel a stínů a audiovizuálním doprovodem.

2. Archeologie v plenkách – prezentace problematiky počátku archeologie, s akcenatací průkopnických osobností. Zde budou umístěny motivační hry pro mladé návštěvníky – runová skládačka apod.

3. Město bělá pod Bezdězem a hrad Bezděz
V expozici bude umístěn velký model města tak jak patrně vypadlo v 15. Století. Doplněno audiovizuálním komentářem doc. Gabriela Csc. O vztahu města nedalekého hradu. Vizualizace vývoje hradu a města.

4. Tajemná chodba na Bezděz
Expozice věnovaná pověsti o tajmené chodně, libretu E. Krásnohorské a opeře B. Smetany Tajemství, prezentace reálného stavu bělského podzemí.

Přízemní prostory jsou věnovány zákaznickému centru, jeho zázemí a sociálním zařízením pro návštěvníky a zaměstnance.

1. Zákaznické centrum
a. Prodej vstupenek, regionální literatury a upomínkových předmětů.
b. Informační centrum
c. Krátkodobé výstavy, prezentace stávajících expozic
2. Zázemí zákaznického centra
a. Sklad
b. Umístění síťového serveru řízení a automatizace expozic
c. Šatna zaměstnanců
3. Místnosti 3, 4 a 6
a. Zámecká expozice – kuchyně, spíž (místnosti zajišťující hospodářský provoz zámku)
4. Expozice Máchova krajeExpozice zachycuje současný svazek Máchův kraj v letech 1800 – 1836 (tedy v době života K. H. Máchy), jehoí vývoj do současnosti. V krátkosti informuje o Máchově jezeru, regionu Máchův kraj. Jako zajímavé se nám jeví i porovnání současného regionu a panství Valdštejnů.
Po rekonstrukci a oživení těchto prostor získáme základ pro další postupné oživení zámku.

Projektovou dokumentaci pořídilo město na své náklady a nyní hledáme nové dotační programy ze kterých bychom moli čerpat finanční prostředky na realizaci projektu. Předpokládané náklady projektu činí cca 10 mil. Kč a celkové náklady na revitalizaci celkového zámeckého interiéru jsou předběžně vykalkulovány na 200 mil. Kč.
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r