Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Barokní zahrada


Jedná se o projekt rekonstrukce barokní zahrady, který navazuje na budoucí využtí zámeckého areálu. Už od počátku 21.století probíhají na zámku opravy střech, krovů i zámecké kaple včetně restaurování interiérového vybavení. Proto bychom realizací chtěli navázat na již započaté akce tak, aby zámecký komplex působil jako vyvážený celek.
web_navrh_drevin_barokni_zahrada_2.jpgPro tento plánovaný projekt jsme nechali zpracovat Ing. arch. Šantavým studii zahrady, jež vychází  z tradiční francouzské zahrady a z dochovaných pozůstatků ohradní zdi s výklenkem, pilířové brány, zadní stěny vyhlídkového altánu a kruhové kašny.
V rámci obnovy původní barokní zahrady obdelníkovitého tvaru o ploše 1392 m2, je počítáno s opravou mohutných opěrných zdí na jížní straně a kompletní opravou obdvodových zďí. V rámci nové koncepce bude postaven jednoduchý altán, rekonstruovaný dle dochované fotografie.
Návrh řešení počítá se zachováním pozice kruhové fontány,  která projde  nezbytnou opravou. Složitým úkolem bude realizace vstupu do zahrady, který bude zpřístupněn poschodím z pískovcových bloků, doplněným lemující masivní parapetní zídkou. Prostor bude propojen mlatovými pěšinami, kde je umístěno 13 laviček, keramické nádoby pro sezónní květiny a umělecký artefakt. Koncept uspořádání zahrady je znázorněn na níže uvedeném plánku architektonického řešení:

web_navrh_drevin_barokni_zahrada_4.jpg

Z hlediska sadbových úprav je koncept rozmístění dřevin a květin znázorně v následujícím návrhu na rozmístění dřevin a květin:

web_navrh_drevin_barokni_zahrada_1.jpg

Propočty nákladů na realizaci:
Stavební úpravy: 5 403 500,-
Sadbové úpravy: 2 015 975,-
Projektová a inženýrská činnost: 450 000,-
Celkové náklady projektu:  9 443 370,-

Řešení zámecké zahrady je navrženo s ohledem na budoucí využití pro potřeby města a jeho návštěvnků i s ohledem na její budoucí údržbu. Doufáme, že realizací zahrady zvýšíme atraktivitu města a vytvoříme příjemné místo pro odpočinek, relaxaci  či interesantní místo pro svatební obřady.
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r