Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Digitální povodňový plán


Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu  Podralsko (VSOP–Podralsko) je projekt, který byl spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), konkrétně z  Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Jeho cílem bylo zkvalitnění výstražných a varovných systémů ochrany před povodněmi na území povodí říčky Bělá od koupaliště k rybníku a za účelem zlepšení systému povodňové služby a preventivního opatření před přírodními živly. Projektu se zúčastnilo 9 obcí z Mikroregionu Podralsko (MKP) a jeho celkové náklady byly vyčísleny na 15 550 511 Kč.

Zpracovatelem fyzické realizace se, na základě nejvodnější nabídky výběrového řízení, stala fi Colsys s.r.o. .Realizace projektu proběhla od 4/20011 -  8/2011 ve třech etapách.

Náklady na projekt VSOP a podíl města
Celkové náklady projektu:    2 075 383,-Kč
Vlastní podíl města:               207 538,- Kč (10%)
Dotace ze SFŽP:                  1 867 845,- Kč (EU - 85% z ERDF, ČR – 5% z SR)
Po zkušenostech s velkou vodou z let minulých byl v 9 městech a obcích Mikroregionu Podralsko realizován projekt Varovný systém ochrany před přírodními živly. Projekt umožní lepší protipovodňovou ochranu obyvatel ve městech a obcích podél Ploučnice a dalších vodních toků Obce a města ,zúčastněné v tomto projektu, byly vybaveny moderní technikou, která obce a města upozorní na blížící se povodňové nebezpečí a přispěje k bezpečnosti jejich obyvatel a jejich majetku.

Projekt Varovný systém ochrany před přírodními živly v Mikroregionu Podralsko byl realizován za finanční podpory Státního fondu pro životní prostředí z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 1.3.1 Omezování rizika povodní a Fondu soudržnosti .

Jeho náklady činily 15 489 821 Kč.

Povodňové plány jsou využitelné i pro občany jednotlivých obcí ke zjištění aktuálních informací o záplavovém území.

Digitální povodňový plán Mikroregionu Podralsko byl zpracován za finanční podpory v rámci Operačníh programu Životní prostředí, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní. Plán je zpracován v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb. a odpovídá metodickému pokynu (2009) pro tvorbu digitálních povodňových plánů Ministerstva životního prostředí ČR. Povodňové plány jsou využitelné i pro občany jednotlivých obcí ke zjištění informací například o záplavovém území ODKAZ ZDE, neveřejná část je oddělená heslem.

Banner-OPZP_Fond-soudrznosti_CMYK.jpg
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r