Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Modernizace dětského a víceúčelového hřiště v ulici Smetanova


Na základě dlouhodobých požadavků místních obyvatel na kvalitní, bezpečné a moderní hřiště, z celkově neuspokojivého stavu stávajících herních prvků a z vysoké návštěvnosti rodin s dětmi i samotných dětí všech věkových kategorií prostoru stávajícího hřiště u vodojemu, zadalo město firmě Sportovní projekty s.r.o., která se stala vítězem veřejné zakázky malého rozsahu, zpracovat projektovou dokumentaci k projektu „Modernizace dětského a víceúčelového hřiště v ulici Smetanova“. Zpracování PD je předmětem podání žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy, kde je možné získat dotační příspěvek ve výši 80% z celkové částky uznatelných nákladů. Nejzazší termín pro podání žádosti je 15.7.2011.

Dodavatelská firma projektu předložila následující tři varianty hřiště:

Varianta č.1: Dětské a víceúčelové hřiště rozdělené na 3 zóny:

hriste_varianta_01.jpg
  • Dětské hřiště pro věkovou kategorii 3-6 let je navrženo jako oplocená plocha 16 x 18m, kde jsou umístěny herní prvky z akátového dřeva pro danou věkovou skupinu. Povrch je tvořen z části mlatem a z části pískem.
  • Dětské hřiště pro věkovou kategorii 6-14 let je neoplocenou pískovou plochou 21,6 x 14,4m v níž jsou umístěny a uzpůsobeny prvky této věkové skupině. Pro vyžití byly vybrány prvky s výrazným využitím lanových konstrukcí – houpačka jako beranidlo, konstrukce připomínající strom s hnízdy, hrazdy, kolotoč s hrazdičkami a hnízdová houpačka. Součástí je rovněž herní prvek tzv. poletucha.
  • Víceúčelové hřiště o rozměrech 22,5 x 1 2,5m  je navrženo s oplocením ocelové pozinkované konstrukce za brankami 3m výšky a na podélných stranách do 1m výšky. V oplocení jsou zabudované branky na fotbal i koše na basketbal, oplocení je navrženo bez vstupních branek, vstup na hřiště je řešen vynecháním plotového dílce a zdvojením oplocení (šikana). Povrch hřiště je navržen z polyuretanového granulátu EPDM tzv. tartan, lajnování bude na minikopanou, basketbal a volejbal.
  • Chodník – součástí projektu je též rekonstrukce stávajícího chodníku šířky 2m a nově bude vytvořen podél dětského hřiště pro starší děti a okolo víceúčelového hřiště. Počítá se zde s umístěním laviček, stojanu na kola a odpadkových košů.

Varianta č.2: Charakterově totožné hřiště s hřištěm ve variantě č.1, pouze je jejich poloha         přetočená.

hriste_varianta_02.jpg

Varianta č.3: Dětské hřiště pro věkovou kategorii 3 – 14 let a víceúčelové hřiště:

hriste_varianta_03.jpg
  • Dětské hřiště pro věkovou kategorii 3-14 let je navrženo jako oplocená plocha 16 x 19m, jejíž součástí jsou 3 stávající cca dvacetileté lípy poskytující dětem i doprovodu příjemný stín. Veškeré vybavení je navrženo z akátových herních prvků. Pro vyžití dětí je navržena herní sestava s nerezovou skluzavkou, několika lezeckými prvky a mostky, závěsná houpačka, jednoduchý kolotoč (nakloněný kruh) a pérová houpadla. Také lavičky a oplocení výšky 80cm je navrženo z akátu. Okolo dvou lip jsou umístěny kruhové lavičky. Povrch hřiště je navržen z polyuretanového granulátu EPDM s odpovídajícími skladbami pro útlum možných pádu ze zařízení v souladu s CSN EN.
  • Víceúčelové hřiště o rozměrech 22,5 x 1 2,5m  je navrženo s oplocením ocelové pozinkované konstrukce za brankami 3m výšky a na podélných stranách do 1m výšky. V oplocení jsou zabudované branky na fotbal i koše na basketbal, oplocení je navrženo bez vstupních branek, vstup na hřiště je řešen vynecháním plotového dílce a zdvojením oplocení (šikana). Povrch hřiště je navržen z polyuretanového granulátu EPDM tzv. tartan, lajnování bude na minikopanou, basketbal a volejbal.
  • Chodník – součástí projektu je též rekonstrukce stávajícího chodníku šířky 2m a nově bude vytvořen o šířce 1,8 m okolo víceúčelového hřiště. Počítá se zde s umístěním laviček, stojanu na kola a odpadkových košů.

Město mělo zájem vybudovat prostor dle varianty č.1 nebo č.2, kde by vznikly dvě na sebe navazující dětské hřiště s široký vyžitím a zároveň oddělené tak, aby starší děti neohrožovaly nebo nevytlačovaly ty menší. Dále nám bylo, z hlediska dotace, doporučeno do projektu zakomponovat i modernizaci stávajícího víceúčelového hřiště, neboť tak rozšíříme nabídku sportovního vyžití  a budeme mít větší šanci dotaci získat. Času na podání žádosti o dotaci moc není, a tak jsme obratem začali obesílat dotčené orgány (VaK, ČEZ, O2, RWE) s žádostí o vyjádření k existenci sítí a následně jsme je žádali o souhlas s předloženým návrhem hřiště, tak abychom nezasahovali do ochranných pásem či nijak nenarušili jejich zařízení.
Dále musel být projekt ve variantě č. 1 projednáván s majiteli dvou sousedních rodinných domů od kterých jsem rovněž potřebovali souhlas s umístěním stavby pro vydání pravomocného územního souhlasu pro umístění stavby. Bohužel ani jeden z majitelů na variantu č. 1 ani na variantu č. 2 nepřistoupil z důvodu dětských rušivých elementů a celý komplex chtěli umístit co nejdále od jejich obydlí nebo dokonce i zrušit. Jejich rozhodnutí jsme museli z časového důvodu respektovat a nechat zpracovat variantu č. 3.

Harmonogram projektu:

05/2011 – Výběrové řízení na zpracovatele PD
06/2011 – Zpracování PD
07/2011 – Podání žádosti
11/2011 –Výsledky o úspěšnosti či neúspěšnosti naší žádosti
12/2011 - Podpis Smlouvy o dotaci
01/2012 – Vyhlášení VŘ na dodavatele stavby
03/2012 – Podpis Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem
03-07/2012 – Fyzická realizace projektu

Přehled předběžného rozpočtu uznatelných nákladů projektu z 80% hrazených z dotace:

bez DPHDPHvčetně DPH
stavební část3 919 614,27783 922,854 703 537,12
projektová dokumentace24 9004 98029 880
technický dozor investora100 00020 000120 000
autorský dozor17 5003 50021 000
BOZP33 5006 70040 200
povinná publicita25 0005 00030 000
náklady na realizaci výběrového řízení25 0005 00030 000
výdaje na finanční a technické služby(dotační řízení projektu)90 00018 000108 000
zpracování žádosti o dotaci73 75014 75088 500
celkem4 309 264,27861 852,855 171 117,12
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r