Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

1. Monitorovací období


Průběh prací  - 1. Monitorovací období (duben, květen červen)

1.kaceni_low.jpgMěsto Bělá pod Bezdězem zahájilo dne 18.4.2011 fyzickou realizaci projektu „Regenerace části městského centra Bělá pod Bezdězem – II. etapa, 1. část“ a své prostory parku, předalo firmě SaM silnice a mosty Česká Lípa a.s., která jakožto dodavatelská firma stavby, dokončí celkovou proměnu těchto prostor.

2.nadrz_high.jpgOd počátku zahájení stavby probíhali stavební práce dle naplánovaného harmonogramu. Zaměstnanci firmy SaM Česká Lípa a.s. nejprve přistoupili ke kácení nenávratně poškozených stromů a poté se  přesunuli do východní části Masarykova náměstí, kde začali s výkopem na obslužné komunikaci. Jejich práce však byli zastaveny pracovníky a pracovnicemi Ústavu archeologické památkové péče Střední Čechy, kteří na odkrytém terénu 20cm pod vozovkou, zjistili archeologické situace. Pro zachycení možných nálezů bylo provedeno 10 sond v úrovni požárního horizontu ze 17. století, které byly zkoumány a následně zdokumentovány. Další sondy také proběhly v místě výkopu pro umístění retenční nádrže,  kde byly nalezeny kosti divokého prasete z doby středověké a po dalším hloubení, byly odkryty zbylé základy blíže neurčeného objektu se sklepením. I když pohyb archeologů na staveništi vyvolal menší zdržení, nemalé náklady a nervozitu stavařů i zástupců města, dostali se práce v místě uzavřené komunikace východní části náměstí opět do plného proudu.

4.osvetleni_low.jpgDle projektové dokumentace byly dokončeny výkopové práce na komunikaci, podél domů byly zřízeny nové dešťové kanalizační přípojky, zasadily se nové obrubníky, došlo k přeložce inženýrských sítí a vybudovaly se základy pro ukotvení stožárů nového veřejného osvětlení.5.sterk_small.jpg Uvnitř rozestavěné části parku byly umístěny nové rozvody veřejného osvětlení a připravily se základy pro stožáry historického osvětlení. Na stávající cestě pro pěší směrem od pošty k hlavní silnici a v místě od altánu napříč parkem byla položena štěrkodrť pro zpevnění mlatové cesty. Souběžně probíhali zemní práce také v místě hlavní silnice Masarykova náměstí, kde byla z důvodu bezpečného provozu a pohybu v blízkosti staveniště, snížena rychlost na 30km/hod.

Pro kontrolu stavebních prací na projektu, projednávání připomínek a řešení aktuálních změn probíhají v pravidelných intervalech za účasti zástupců města, technického dozoru investora, dozoru BOZP a dozoru autorského, kontrolní schůzky.

V souladu s podmínkami Regionálního operačního programu Střední Čechy byla odevzdána první monitorovací zpráva s popisem již vykonaných práci a zároveň bylo zažádáno o proplacení vynaložených uznatelných nákladů ve výši 4 606 992,28 Kč.

barevne_logo_s_textem.jpg
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r