Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

2. Monitorovací období


Průběh prací  - 2. Monitorovací období (červenec, srpen, září)

2_monitorovaci_zprava_dlazebni_prace_150.jpgV době letních prázdnin a dovolených, pracovníci s realizací nezaháleli a byl za nimi vidět velký kus práce. Na pozemní komunikaci ve východní části náměstí byly zabudovány obrubníky a na komunikaci byla dokončena zádlažba. Uvnitř rozestavěné části parku na stávajících cestách pro pěší směrem od pošty k hlavní silnici, v místě od altánu napříč parkem a ve východní části parku připravovali podloží ze štěrkodrtě pro zpevnění mlatových cest a cesty ohraničovali ocelovou pásovinou. Dle projektové dokumentace byla ve východní okrajové části parku vytvořena nová pěšina, kde budou umístěny decentní herní prvky spolu s odpočinkovými palubami.

Do projektu se rovněž zapojila subdodavatelská firma  specializující se na zahradnické práce, jejíž zaměstnanci začali s prořezem stávající stromů a poté se zaměřili na přípravu závlahového systému, který napojili na retenční nádrže. Souběžně probíhali zemní práce také v místě hlavní silnice Masarykova náměstí, kde se podél parku pod povrchem stávajících parkovacích stání, pokládali nové dešťové vpusti a prostor se připravoval pro pokládku nových dlažebních kostek, jimiž bude tvořen dostatečný počet parkovacích míst a chodníku.

2_monitorovaci_zprava_dlazebni_prace_150.jpgNa přelomu měsíce července a srpna se stavebníci firmy SaM Česká Lípa a.s. přemístili do severní části náměstí, což si vyžádalo  jednosměrnou úpravu dopravního značení na hlavní komunikaci v ulici Tyršova a dopravní omezení. Pracovní síly se zaměřily na bourání chodníků, pokládku  konstrukčních vrstev, obrub a jejich zpětnou zádlažbu novými žulovými kostkami. V rámci regenerace došlo také k restaurování památníku J.E.Purkyně, pomníku K.H.Máchy, obnově zádlažby kolem kašny a opomenut nebyl ani pomník Fiscalli. Nápravná opatření si rovněž vyžádal meteorologický stánek, který byl přemístěn do severovýchodní části parku. Ve východní části byly usazeny tzv. „šlapáky“ a vytvořeny základy pro herní prvky.

2_monitorovaci_zprava_snek_150.jpgV měsíci září byl do parku aplikován skákací panák, dále jeho obdoba v podobě šnečí ulity ze žulového kamene -  hra „nebe-peklo-ráj“ a opodál do terénu  vsazena dětská trampolína. Kromě těchto velmi zdařilých herních prvků, získala východní část parku zcela nový zelený kabát. V ulici Tyršova stále probíhali práce na konstrukčních vrstvách, pokládce obrub a zádlažbě chodníku i parkovacích stáních.

V souladu s podmínkami Regionálního operačního programu Střední Čechy byla na počátku října odevzdána druhá monitorovací zpráva s popisem již vykonaných práci a zároveň bylo zažádáno o proplacení vynaložených nákladů ve výši 8 115 060,55,-Kč vč. DPH.

barevne_logo_s_textem.jpg
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r