Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Instalace OZE a snížení energetické náročnosti mateřské školky v Bělé pod Bezdězem

V rámci 28. výzvy Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, byla podána žádost o dotaci na realizaci  projektu „Instalace OZE a snížení energetické náročnosti mateřské školky v Bělé pod Bezdězem“
Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti na provoz objektů mateřské školky v ulici Velenského č.p.112  - budovy „S“ a nové budovy.
Projekt řeší stavební úpravy, výměnu oken a dveří za plastové a výměnu tepelného zdroje plynu za nový zdroj –  tepelné plynové čerpadlo typu vzduch-voda. Dále  dojde na obou budovách k zateplení obvodových stěn, stropů a soklu kontaktním systémem /POLYSTYREN/. Realizace projektu přispěje zejména ke snížení CO2 (oxid uhličitý).     

Souhrnný rozpočet projektu:

Položkatis.Kč bez DPHtis. Kč vč. DPH
REALIZACE – zateplení3 620,8284 344,993
REALIZACE – kotelna683,900820,680
Celkem INV4 304,7285 165,673
Projektová příprava: EA, PD, žádost, ZD215.236358,284
TDI129.142154,970
Propagace0,0000.000
Celkové náklady akce4 649,1065 578,927
Úspora provozních nákladů za 5 let1 046,000
Nezpůsobilé náklady – investiční0,0000,000
Nezpůsobilé náklady – neinvestiční0,0000,000
Základ pro stanovení podpory4 532,927
Dotace4 079,634
Vlastní zdroje1 499,293

Podíl dotace:
Stavební práce: 70-80%.
Projektová příprava: 90%
Technický dozor investora: do max. výš 3% uznatelných nákladů, které budou z 90% hrazeny z dotace.


OPZP.jpg
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r