Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Bezbarieové úpravy chodníku Tyršova - I.etapa


Mubela_tyrsova_2013_chodnik_kruhac_logo.jpg

Bělá p. B., Chodník Tyršova - I.etapa ( úsek 250m - Masarykovo náměstí – Mělnická )

Tento projekt navazuje na již zrealizovanou regeneraci Masarykova náměstí na jedné straně a na plánovanou rekonstrukci ulice Mělnické na straně druhé. V rámci jeho realizace dojde k  rekonstrukci stávajícího chodníku s asfaltovým povrchem a k přeložení stávajícího chodníku z kamenné dlažby na druhé straně u základní školy. Účelem projektu je nejen sladit povrchovou úpravu s opraveným náměstím, ale především vytvořit bezbariérovou trasu pro pohyb občanů s omezenou schopností pohybu a orientace, který stávající chodník postrádá a pohyb těchto občanů je v této lokalitě obtížný. Součástí bezbariérové trasy bude úprava stávajících třech přechodů v tomto úseku včetně nasvícení.

Délka trvání realizace: červenec - říjen 2013
Předpokládané celkové náklady: 2,5 mil. Kč
Přiznaná dotace: 1,6 mil
(Neuznatelné náklady – sjezdy mimo šířku chodníku, parkování, vegetační úpravy, ….)
Dotační titul: Státní fond dopravní infrastruktury – zvyšování bezpečnosti dopravy

Na realizaci tohoto záměru chceme podat žádost o dotaci do konce roku 2012, kdy je vypsaná výzva a realizace by proběhla 2013.

Mubela_tyrsova_2013_chodnik_kruhac.jpg
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r