Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Záměr bezbariérové trasy č.1

V rámci Národního rozvojového programu mobility byl v říjnu 2012 podán záměr na financování bezbariérové trasy Vládnímu výboru pro zdravotně postižené občany při Úřadu vlády, který doporučí příslušnému ministerstvu nebo instituci v rámci svých rozpočtů projekt financovat- př. oprava chodníku – doporučeno SFDI ( dotace až 70%), vstup po schodišti do MKZ – Ministerstvo kultury (dotace až 70%), výstavba výtahu v budově radnice – Ministerstvo pro místní rozvoj (max. 50% dotace, min.100 000,- Kč). Prostřednictvím tohoto programu je tedy možné čerpat finanční prostředky z různých zdrojů na opravu chodníků odstraněním bariér, výstavby výtahů, odstranění bariér při vstupu do budov, zastávek, na úpravu přechodů včetně bezpečnostních prvků atd.  v průběhu následujících let dle rozpočtu města. Tento záměr není pro město zavazující, ale spíše podpůrným opatřením pro dlouhodobý rozvoj města

Tomuto záměru však předcházelo zpracování programového dokumentu „BĚLÁ P. B., GENEREL BEZBARIÉROVÝCH TRAS“, který je základním dokumentem pro odstraňování bariér ve městě a ze kterého vzešel záměr bezbariérové, celistvé trasy.
Předkládaný záměr bezbariérové trasy má za cíl zpřístupnit části města pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro účely tohoto záměru byla vybrána trasa, kde se nachází většina veřejně přístupných budov občanské i komerční vybavenosti, průmyslových objektů a prvků dopravní infrastruktury. Hlavní osou trasy jsou postupně Masarykovo náměstí a ulice Tyršova, Mělnická, Hradební a Mladoboleslavská, které protínají centrum města a které také směřují do okrajových částí města, kde se nachází obytné zóny. Ulice Hradební slouží jako jediná spojka mezi dolní a horní částí města, která má odpovídající sklon pro osoby s mezenou schopností pohybu. Naprostá většina veřejně prospěšných objektů občanské a dopravní vybavenosti je buď přímo na trase, nebo na navazujících úsecích.

Situace bezbariérové trasy

V souladu s usn.č. 13/2012 Zastupitelstva města, byl na Úřad vlády, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany podán záměr následujících bezbariérových tras:

odka pdf
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r