Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Vrchbělá – kanalizační přivaděč

Město Bělá pod Bezdězem ve spolupráci se Středočeským krajem realizuje investiční akci stavby kanalizačního přivaděče pro odkanalizování lokality Vrchbělá, včetně volnočasového sportovního centra. Investiční náklady na celou akci činí 17 998 977,- Kč vč. DPH, které budou hrazeny 95% ze dvou různých dotací Středočeského kraje.
Zdroje financování jsou tedy následující:

  • dotace Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství - 9 850 000,- Kč vč. DPH
  • dotace REG – poskytnuto z odboru regionálního rozvoje v rámci speciální rozpočtové kapitoly - 7 249 028,15 Kč vč. DPH
  • podíl města Bělá pod Bezdězem -  899 948, 85 Kč vč. DPH. ( 5% k poskytnutým dotacím, tj. 518 421,05,- Kč + 381 527,80,- Kč)

Vzhledem k tomu, že je akce financována z několika zdrojů, bude rozdělena na 2 Etapy. V rámci 1. Etapy budou provedeny práce v celkové hodnotě 7 630 555,95 Kč včetně DPH. Ve 2. Etapě bude dostavěna zbývající část díla v hodnotě 10 368 421,05 Kč včetně DPH. Fyzickou realizaci provádí fy Gema MB s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku v rámci ZŘ.

V rámci projektu dojde k odkanalizování rozvojových zón v lokalitě Vrchbělé. Kanalizace je navržena jako oddílná splašková. Jde o kombinaci gravitační a tlakové kanalizace. Tam kde nejde splaškové vody odvést gravitačně jsou čerpány čerpací stanicí se separací tuhých látek do gravitačního  úseku. Splaškové vody z rozvojových zón budou pomocí nově navržených kanalizací svedeny do městské kanalizace.

samolepa_2012.jpg
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r