Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Kompostéry


Státní fond  životního prostředí vyhlásil v rámci OPŽP výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory pro zkvalitnění nakládání s odpady (prioritní osa 4), kterou jsme v dubnu roku 2013 podali. Podmínkou této výzvy je realizace projektu nebo-li profinancování do konce roku 2013 s minimální náklady 0,5 mil. Kč. Z tohoto důvodu byl vybrán projekt na systém pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů – podpora domácího kompostování (nákup kompostérů pro občany). Do projektové žádost byly nadefinovány plastové kompostéry o objemu  800 l, opatřené víkem, provzdušňovacími otvory a bez dna (viz obrázek).

Kompostéry budou vydáványny na základě  Smlouvy o výpůjčce, ve které se občané zavážou kompostér umístit na vlastním pozemku nebo na jiném pozemku se souhlasem majitele na katastrálním území Bělá pod Bezdězem, Bezdědice, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem a po dobu udržitelnosti projektu (5 let) jej využívat k danému účelu, tj. kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Kompostéry budou zapůjčeny uchazečům vybraným na základě pořadníku sestaveného z došlých přihlášek ( ke stažení zde). Výpůjčka bude realizována bezplatně.

ilustrační foto
KompostérFinanční plán:
Předpokládané celkové náklady : 930 490,-Kč
Výše dotace OPŽP : 823 284,-Kč ( 90% uznatelných nákladů)
Předpokládaný podíl města: 107 206,-Kč


Předpokládaný  harmonogram akce:
Podání žádosti o dotaci  – 4/2013
Veřejná zakázka na dodavatele – 9/2013
Realizace projektu –10-12/2013
Vyúčtování projektu - 12/2013


OPZP.jpg
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r