Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Bezbariérové úpravy chodníku a křižovatky ul. Mladoboleslavská


mb_oprava_2013_chodnik.jpg

( chodník 1 220 m  - úsek Zámecký příkop – TIBERINA AUTOMOTIVE)
Části vyznačené modře – bude zachován stávající stav
Části vyznačené fialově – budou pouze doplněny hmatové úpravy dle vyhl. 398/2009 Sb.
Části vyznačené červeně – bude provedena kompletní rekonstrukce dle

Stávající stav chodníků je v části úseku již bezbariérový (v situaci modrá barva), někde jsou ale dílčí terénní nerovnosti či jsou špatně řešeny hmatové úpravy - sjezdy na pozemky (fialová barva v situaci). Dále jsou zde bariérové přechody přes komunikace. Části vyznačené červenou barvou mají povrchy chodníků ve špatném stavu či zde chodníky úplně chybí.
Cílem úprav je komplexní vyřešení tohoto úseku pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, konkrétně realizace bezbariérových chodníků, autobusových zastávek, přechodů pro chodce či míst pro přecházení (vč. nasvícení vybraných) a zpřehlednění křižovatky v řešené lokalitě. V některých místech budou pouze doplněny hmatové úpravy.

Délka trvání realizace: 2-3 měsíce
Předpokládané celkové náklady: 2 mil. Kč
Požadovaná dotace: 1,4 mil. Kč = 70% z uznatelných nákladů dotace
Dotační titul: Státní fond dopravní infrastruktury – zvyšování bezpečnosti dopravy
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r