Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Obslužná komunikace Vazačka

Obslužná komunikace pro průmyslovou zónu Vazačka v Bělé pod Bezdězem - komunikace 110c

V rámci výše uvedeného projektu dojde k vybudování nové přístupové komunikace a napojení areálu Vazačky přes silnici II/276. Cílem projektu je vybudování nového dopravního připojení areálu v délce 1 004 m a zvýšení dopravní bezpečnosti lokality a tím zvýšení atraktivity průmyslové zóny Vazačka pro stávající i nové investory. Především však dosáhneme novým připojením  výrazného snížení nehodovosti v daném úseku silnice I/38.

Celkový rozpočet:

Položka rozpočtucena bez DPH21% DPHcelkem s DPH
Stavební část celkem9 291 717,221 858 343,5011 150 060,72
Zpracování žádosti o dotaci48 00010 08058 080
TDI + BOZP72 02315 124,8387 147,83
Autorský dozor52 80011 08863 888
Projektové řízení154 00032 340186 340
Organizace VŘ18 0003 78021 780
Publicita30 0006 30036 300
Celkem9 666 540,221 937 056,3311 603 596,55
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace Regionální rady regionu soudržnosti střední Čechy nám je přislíbena dotace ve výši 72,5%.

V souladu s požadavky  Regionálního operačního programu SČ NUTS II proběhlo v září 2013 jednání hodnotící komise na dodavatele veřejné zakázky „„Obslužná komunikace pro průmyslovou zónu Vazačka v Bělé pod Bezdězem – komunikace 110c“. Pět nabídek bylo podáno a hodnoceno podle hodnotících kritérií: 1. výše nabídkové ceny (váha: 80%), 2. záruční doby (váha: 20%). Dle těchto kritérií se stala jako nejvhodnější nabídka uchazeče COLAS CZ, a.s., s nabídkovou cenou: 9 291 717,22 Kč bez DPH a zárukou kvality díla po dobu 60 měsíců. Činnosti technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP bude vykonávat firma  REALSTAV MB, s.r.o., Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav, IČ : 25685210. Organizaci VŘ, zpracování žádosti o dotaci a její administraci v průběhu realizace vykonává firma ISES s.r.o., M.J. Lermontova 25, 160 00 Praha, IČ: 64583988.

Stavební firma zahájila realizaci v říjnu roku 2013 a své dílo dokončí v dubnu roku 2014.  
obsluzna_komunikace.jpg
ROP.jpg
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r