Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Revitalizace stromořadí Bělá pod Bezdězem - II.etapa

„Revitalizace stromořadí Bělá pod Bezdězem - II.etapa“ (Kuřívodská, Lidová/Páterovská)

V rámci Operačního programu ŽP prioritní osy 6.5 jsme na konci srpna roku 2013 podali žádost o dotaci na realizaci výše zmíněného projektu. Jeho záměrem je nezbytné pěstební opatření stromořadí v ulici Lidová/Páterovská, kde v srpnu 2010 spadl na rekreační chatu jeden strom ze stávající lipové aleje. Po jeho dendrologickém průzkumu, byla zjištěna destrukce kořenového systému dřevokaznou houbou (tzv.dřevomorkou kořenovou). Napadený kořenový systém touto dřevokaznou houbou způsobil nedostačující ukotvení stromu v půdě, a tím došlo k jeho pádu. V důsledku tohoto zjištění, bylo v dubnu 2011 proveden dendrologický průzkum na tuto houbu, jejíž výskyt u ostatních stromů potvrzen nebyl. Dále byl dendrologem Ing.Ivanem Markem posouzen celkový stav celé lipové aleje. Na základě jeho posouzení, bylo zjištěno, že je potřeba celou alej odborně ošetřit (ořezání koruny, vyvázání, zpevnění,….) a zajistit bezpečnost obyvatel a jejich majetku. V této lokalitě bude káceno pouze 5 kusů dřevin z celkového počtu 114 kusů. Kácení jedinců je pouze s ohledem na jejich zásadně zhoršený zdravotní stav a sníženou provozní bezpečnost

Druhé stromořadí v ulici Kuřívodská je lokalitou olemovanou stoletou lipovou alejí, která je svým zdravotním stavem ve městě nejkritičtější. Zdravotní stav stromů je podprůměrný, některé ze stromů již ztratily svůj funkční i estetický význam a vzhledem k uvedeným okolnostem může dojít k ohrožení bezpečnosti provozu v jejich blízkosti. Alej byla v letech 2002 - 2003 postupně ošetřována zdravotním řezem, který prováděly TS města. V roce 2007 byla alej ve spolupráci s dendrologem (Ing. Marek) posouzena a stromy byly z 84% označeny dle potřebné úpravy pro zdravotní řez a ¼ aleje bude třeba z bezpečnostních důvodů pokácet.

Předpokládaný rozpočet projektu:


Celkové náklady projektu2 136 173,20448 596,372 584 769,57
Neuznatelné náklady0,00
Uznatelné náklady2 584 769,57
Dotace z OPŽP ve výši 75 %*1 938 577,18
Vlastní podíl žadatele ve výši 25 %*646 192,39

Předpokládaný  harmonogram

stromoradi_harmonogram.jpg
OPZP.jpg
© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r