Vyhledávání
Informace o projektech realizovaných s využitím evropských dotací v Bělé pod Bedězem

Stavební úpravy kuchyně MŠ Velenského

Město Bělá pod Bezdězem získalo dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na projekt „Stavební úpravy kuchyně MŠ Velenského, Bělá pod Bezdězem“. Záměrem tohoto projektu je kompletní rekonstrukce a modernizace kuchyně mateřské školy a nezbytného přilehlého zázemí. Realizací projektu dojde k modernizaci provozu dle platných vyhlášek a nařízení, k výraznému zlepšení stávajícího nevyhovujícího hygienického a konstrukčního stavu prostor společně s efektivnějším využitím ploch a lepším uspořádáním ploch funkčních, dále ke zvýšení kapacity kuchyně pro více strávníků. Celkové náklady na tento projekt činí 6,9 mil. Kč, město obdrží dotaci ve výši 50 % celkových nákladů. Realizace projektu byla již zahájena a měla by být ukončena nejpozději v srpnu 2017.

star_kuchyn.jpg
Stará kuchyně

kuchyn_v_prbhu_stavby.jpg
Kuchyň v průběhu stavby

stavenit.jpg
Staveniště

Akce Stavební úpravy kuchyně MŠ Velenského, Bělá pod Bezdězem je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.


kraj.pnglogo_12.png

© 2009 - 2017 Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela©mubela.cz, podatelna©mubela.cz, ID datové schránky: hy8bg5r